สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Alerts Service
Alerts Service Detail || English Form

*

*

*

*

*

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต *

*

*

*

Issue Alerts Search Alerts Citation Alerts*

Daily Weekly Monthly *

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (นับแต่วันที่สมัคร)

* ( กรอกตัวอักษรที่เห็นในรูปด้านบน )

Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved